Μπάσκετ

Τα 32 σενάρια για τα πλει οφς

Δείτε αναλυτικά τα σενάρια των πλέι οφ στην Α2
Σενάριο 1
Αποτελέσματα:Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα, Απόλλωνα, Καρδίτσας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Καρδίτσα, Καστοριά, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Καρδίτσα-Καστοριά 1-1

Σενάριο 2
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Ερμή Απόλλωνα, Καρδίτσας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Καστοριά, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Ερμής-Καστοριά 1-1

Σενάριο 3
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα, Τρικούπη, Καρδίτσας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα, Καστοριά
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καστοριά 2-0, Χαρ. Τρικούπης-Καρδίτσα 1-1

Σενάριο 4α
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα (ως 10π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Καστοριά, Ερμής, Διαγόρας
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Διαγόρας 1-1, Καστοριά-Ερμής 1-1

Σενάριο 4β
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα (11-26π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Καστοριά, Διαγόρας, Ερμής
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ερμής 1-1, Καστοριά-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 4γ
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα (27+π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Καστοριά, Διαγόρας, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Καστοριά-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 5
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα, Τρικούπη, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Καστοριά, Διαγόρας
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Διαγόρας 1-1, Χαρ. Τρικούπης-Καστοριά 1-1

Σενάριο 6
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Ερμή, Απόλλωνα, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Καστοριά, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Ερμής-Καστοριά 1-1

Σενάριο 7
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Ερμή, Τρικούπη, Καρδίτσας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καστοριά
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καστοριά 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 8
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Ερμή, Τρικούπη, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καστοριά
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καστοριά 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 9
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα, Απόλλωνα, Καρδίτσας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Καρδίτσα, Χαρ. Τρικούπης, Ιπποκράτης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ιπποκράτης 1-1, Καρδίτσα-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 10
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Ερμή Απόλλωνα, Καρδίτσας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καρδίτσα 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 11
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα, Τρικούπη, Καρδίτσας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα, Ιπποκράτης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ιπποκράτης 1-1, Χαρ. Τρικούπης-Καρδίτσα 1-1

Σενάριο 12
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα, Απόλλωνα, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Διαγόρας, Χαρ. Τρικούπης, Ερμής
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ερμής 1-1, Διαγόρας-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 13α
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα (1-12π.), Τρικούπη, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Διαγόρας, Ερμής
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ερμής 1-1, Χαρ. Τρικούπης-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 13β
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα (13+π.), Τρικούπη, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Διαγόρας, Ιπποκράτης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ιπποκράτης 1-1, Χαρ. Τρικούπης-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 14
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Ερμή, Απόλλωνα, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Ιπποκράτης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ιπποκράτης 1-1, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 15
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Ερμή, Τρικούπη, Καρδίτσας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καρδίτσα 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 16
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Ερμή, Τρικούπη, Καβάλας, Ιπποκράτη
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Ιπποκράτης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ιπποκράτης 1-1, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 17
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα, Απόλλωνα, Καρδίτσας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Καρδίτσα, Χαρ. Τρικούπης, Καστοριά
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καστοριά 2-0, Καρδίτσα-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 18
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Ερμή Απόλλωνα, Καρδίτσας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Καρδίτσα, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Ερμής-Καρδίτσα 0-2

Σενάριο 19
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα, Τρικούπη, Καρδίτσας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα, Καστοριά
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καστοριά 2-0, Χαρ. Τρικούπης-Καρδίτσα 1-1

Σενάριο 20α
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα (1-6π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Διαγόρας, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Ερμής-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 20β
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα (7-37π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Διαγόρας, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Διαγόρας-Ερμής 1-1

Σενάριο 20γ
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα (38-39π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Διαγόρας, Χαρ. Τρικούπης, Ερμής
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ερμής 1-1, Διαγόρας-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 20δ
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα (40+π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Διαγόρας, Χαρ. Τρικούπης, Καστοριά
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καστοριά 2-0, Διαγόρας-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 21α
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα (1-29π.), Τρικούπη, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Διαγόρας, Ερμής
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ερμής 1-1, Χαρ. Τρικούπης-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 21β
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Διαγόρα (30+π.), Τρικούπη, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Διαγόρας, Καστοριά
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καστοριά 2-0, Χαρ. Τρικούπης-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 22
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Ερμή, Απόλλωνα, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Καστοριά, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Ερμής-Καστοριά 1-1

Σενάριο 23
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Ερμή, Τρικούπη, Καρδίτσας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καρδίτσα 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 24
Αποτελέσματα: Νίκες Καστοριάς, Ερμή, Τρικούπη, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καστοριά
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καστοριά 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 25
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα, Απόλλωνα, Καρδίτσας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Καρδίτσα, Χαρ. Τρικούπης, Διαγόρας
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Διαγόρας 1-1, Καρδίτσα-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 26
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Ερμή Απόλλωνα, Καρδίτσας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καρδίτσα 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 27
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα, Τρικούπη, Καρδίτσας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα, Διαγόρας
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Διαγόρας 1-1, Χαρ. Τρικούπης-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 28α
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα (1-10π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Διαγόρας, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Ερμής-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 28β
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα (11-26π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Διαγόρας, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Χαρ. Τρικούπης 2-0, Ερμής-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 28γ
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα (27+π.), Απόλλωνα, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Διαγόρας, Χαρ. Τρικούπης, Ερμής
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ερμής 1-1, Διαγόρας-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 29
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Διαγόρα, Τρικούπη, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Χαρ. Τρικούπης, Διαγόρας, Ερμής
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Ερμής 1-1, Χαρ. Τρικούπης-Διαγόρας 1-1

Σενάριο 30
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Ερμή, Απόλλωνα, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καρδίτσα 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 31
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Ερμή, Τρικούπη, Καρδίτσας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καρδίτσα 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Σενάριο 32
Αποτελέσματα: Νίκες Πευκοχωρίου, Ερμή, Τρικούπη, Καβάλας, Αμύντα
Πλέι οφ: Ηρακλής, Ερμής, Χαρ. Τρικούπης, Καρδίτσα
Ημιτελικοί: Ηρακλής-Καρδίτσα 2-0, Ερμής-Χαρ. Τρικούπης 1-1

Most Popular

To Top