Ποδόσφαιρο Ηρακλής

Εκλογές αύριο στο Ιδρυτικό

Λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, την Τετάρτη 10-10-2018 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. (Γραφεία ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ωρα 18.00)

Θέματα γενικής συνέλευσης

Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Έγκριση οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού για το διάστημα 20-10-2017 έως 30-9-2018.
Ενημέρωση για την οργάνωση, δομή και τις προοπτικές του Σωματείου.
Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ και Εξελικτικής επιτροπής

Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Most Popular

To Top