Ποδόσφαιρο

Ήχησαν ξανά οι καμπάνες

Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.
Επιβάλλει στην ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των αιτούντων ποδοσφαιριστών, Ελευθερίου Ιντζόγλου του Χαραλάμπους, Λεωνίδα Αργυρόπουλου του Ανδρέα, Αριστοτέλη Καρασαλίδη του Πολύκαρπου, Βασιλείου Αγγελόπουλου του Παναγιώτη, Δημητρίου Βοσνακίδη του Αποστόλου, Σεραφείμ Γιαννίκογλου του Νικολάου, Αντωνίου Ηλιάδη του Δημητρίου, Αργυρίου Μπαρέττα του Δημητρίου, Παναγιώτη Κυνηγόπουλου του Θεμιστοκλή, Αλμπέρτου Ρούσσου του Γεωργίου, Βασίλη Καραγκούνη του Ευαγγέλου, σε ποσοστό 50% των οφειλών της προς αυτούς πλέον των νομίμων τόκων την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας, ξεχωριστά για κάθε μία από τις περιπτώσεις των ως άνω αναφερομένων αιτούντων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Most Popular

To Top