Τέλος στο χαράτσι της ΔΕΗ, αλλά το 2013, ενιαίος φόρος στα ακίνητα, εξισώνονται οι φόροι σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, καταργούνται φοροαπαλλαγές, αυξάνεται το αφορολόγητο στις 8000 ευρώ.

 

 

Οι 20 φοροαπαλλαγές:

1. Τέλος στο τέλος ακινήτων από το 2013. Θα αντικατασταθεί από ενιαίο φόρο.

2. Αυτοτελής φόρος υπεραξίας στην πώληση ακινήτων ιδιωτών.

3. Μείωση των φόρων μεταβίβασης ακινήτων.

4. Επέκταση της εφαρμογής των αντικειμενικών αξιών.

5. Αύξηση αφορολογήτου, μείωση φορολογικών κλιμακίων.

6. Εξίσωση ΕΦΚ σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Θα δοθεί επίδομα.

7. Κίνητρα για αγορά ακινήτων από οικονομικά εύρωστους αλλοδαπούς.

8. Αξιολόγηση φοροαπαλλαγών με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια.

9. Μόνο ηλεκτρονικά οι δηλώσεις, χωρίς παρατάσεις.

10. Ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποιονο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής εκ προθέσεως και για μεγάλα ποσά.

11. Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο για όλους και για όλα τα περιουσιακά στοιχεία σε Ελλάδα και εξωτερικό από το 2013.

12. Νέο σύστημα προσαυξήσεων για μη καταβληθέντες φόρους.

13. Επανεξέταση του συστήματος υποβολής δηλώσεων, βεβαίωσης και καταβολής του ΦΠΑ.

14. Τεκμήρια ανίχνευσης offshore εταιρειών.

15. Ενοποίηση του μηχανισμού φορολογικών ελέγχων.

16. Τεχνική αναβάθμιση εξοπλισμού τελωνείων.

17. Ενας νόμος για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

18. Απλοποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

19. Επανεξέταση με τη συνεργασία του υπουργείου Δικαιοσύνης του αδικήματος της μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία δημιουργήθηκαν από τη μη πληρωμή φόρων.

20. Τέλος στις διάσπαρτες φοροδιατάξεις.

Πηγή: Τα Νέα