ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ολοκλήρωσε την θητεία της η διοίκηση του Γ.Σ.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η θητεία της προσωρινής διοίκησης του Γ.Σ. που είχε αποκλειστικούς όλους. Πλέον θα πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες για τακτική διοίκηση, κάτι που φυσικά είναι απίθανο και σε διαφορετική περίπτωση θα πρέ[πει να αναζητηθεί πάλι η προοπτική δημιουργίας προσωρινής διοίκησης. Αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες μετά τις απαραίτητες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν στον εραστεχνη Ηρακλή.

Most Popular

To Top