Ημίθεος

«Ηρακλής πατρώος»

Όπως γνωρίζουμε από την Ιστορία μας οι αρχαίοι Μακεδόνες κατάγονται από τον Ηρακλή. Αυτός που αυτοαποκαλείται, βαφτίζεται ή νιώθει Μακεδόνας σημαίνει πως αποδέχεται σαν γενάρχη του τον Ηρακλή και συνεπώς είναι φίλαθλος της σπουδαιότερης και ιστορικότερης ομάδας της Μακεδονίας μας, του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

3000 Χρόνια Ηρακλής

Φώτο: Τετράδραχμο του Μ. Αλέξανδρου (336 – 323 π.Χ.) με τον ίδιο ή τον Ηρακλή να φορά τη λεοντή και τον κρηταγενή Δία ένθρονο. Οι βασιλιάδες των Μακεδόνων ήταν απόγονοι του Ηρακλή.

 

To Top