Ποδόσφαιρο Ηρακλής

Ανάκληση πιστοποιητικού συμμετοχής για Ηρακλή !

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Ανάκληση πιστοποιητικού ΠΑΕ  ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 λόγω μη συμπληρώσεως της μερικώς καταπεσούσας εγγυητικής της επιστολής.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 

Most Popular

To Top